image

Vergi İndirimi Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

 Vergi indirimi, ülkemizde sağlık sigortalarını teşvik etmek amacıyla uygulanan bir avantajdır. Ücretli çalışanlar ve yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler, kendileri, eşleri ve küçük çocukları için ödedikleri sigorta primlerini belirli bir miktar düşürebilir ve vergi iadesi alabilirler. 

 Vergi indiriminin şartları nelerdir?

Vergi indiriminden faydalanabilmek için sigorta primlerinin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar arasında;

 • Primlerin şahsa, eşe ve çocuklara ait olması
 • Sigorta şirketinin Türkiye'de kayıtlı olması
 • Sigorta priminin ödendiğinin fatura veya makbuzla belgelendirilmesi 
 • Sigorta primi elde edilirken ki brüt ücretin %15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmaması yer almaktadır. 

Vergi İndirimi Avantajlarından Yararlanma Şartları

 • Bordrolu çalışanlar: Kendi, eşiniz ve çocuklarınız için ödediğiniz sağlık sigortası primlerinin toplamı, brüt ücretinizin %15'ini ve yıllık asgari ücreti aşmamalıdır. Bu durumda, ödediğiniz primleri belgelendirerek işyerinizin Muhasebe veya İnsan Kaynakları servisine sunmanız gerekmektedir.
 • Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefleri: Siz, eşiniz ve çocuklarınıza ait sağlık sigortası primlerinin toplamı, elde ettiğiniz yıllık gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır. Bu durumda, ödenen primle ilgili belgeyi Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirterek vergi matrahından düşebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi Avantajı Nasıl Hesaplanır

Sağlık sigortasından alınabilecek vergi avantajı, brüt ücretin %15'ini geçmediği taktirde hesaplanabilir. Örnek olarak, aylık 20.000 TL brüt ücret alan bir kişi, 10.000 TL'ye sağlık sigortası satın aldığında aylık 187,5 TL vergi iadesi alabilir. Bu sayede, 10.000 TL'ye satın alınmış bir sağlık sigortası kişiye 8500 TL'ye mal olur.

 • Brüt ücretinizin %15'ini geçmediği durumda vergi iadesine hak kazanırsınız. Örneğin, aylık 20.000 TL brüt ücret aldığınızı varsayalım. Bu durumda, %15'i olan 3.000 TL'yi aşmayacak şekilde ödediğiniz primler için vergi iadesi alabilirsiniz. Ödediğiniz aylık prim tutarı 1250 TL olduğuna göre, vergi iadesi avantajınız 187,5 TL olacaktır. Bu durumda, aylık alacağınız vergi iadesi tutarı 187,5 TL ve toplamda 1500 TL vergi iadesi alacaksınız.
 • Sağlık Sigortasından Alınabilecek Yıllık Maksimum Vergi Avantajı Tutarı: 3.000 TL
 • Sağlık Sigortasından Alınabilecek Aylık Maksimum Avantaj Tutarı: 1250 TL
 • Yıllık Brüt Ücret: 20.000 TL
 • Sağlık Sigortası Toplam Prim: 10.000 TL
 • Sağlık Sigortası Aylık Prim (8 Taksit): 1250TL
 • Sağlık Sigortası Toplam Vergi Avantajı Tutarı: 1500 TL
 • Sağlık Sigortası Aylık Vergi Avantajı Tutarı: 187,50 TL

Bu örnekte, %15'lik Gelir Vergisi Dilimi için hesaplanmıştır.
 

Özel Sağlık Sigortalarında Vergi İadesi Avantajı Var mı?

Vergi iadesi avantajı, özel sağlık sigortası için de geçerlidir. Özel sağlık sigortası prim ödemeleriniz her ay, brüt gelirinizin %15'ini aşmadığı sürece vergi indirimi kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda, Özel Sağlık Sigortası primleriniz için vergi iadesi başvurusu yapabilirsiniz. Bu avantaj, sağlık sigortası ürünlerinin teşviki amacıyla sağlanmaktadır.
 

Aile Poliçelerinde Vergi İadesi Avantajı

Tamamlayıcı sağlık sigortası, eş veya çocuklar için aile poliçesi olarak düzenlendiğinde, ödenen primlerin %15'ine kadar gelir vergisi indirimi yapılabilir. Ancak, 18 yaşından büyük, öğrenci olmayan veya 25 yaşından büyük çocuklar için yapılan Sağlık Sigortası prim ödemeleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda, aile poliçesinde siz değil, prim ödeyen kişi (çocuğunuz) gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.